RollSun premium

סדרת הפרימיום של מנועי רולסאן נועדה להגביר את הקלות הנוחות וההנאה מהפעלת אמצעי ההצללה, והאיוורור בבית.
מגוון הפתרונות המוצעים בסדרה זו נבנו על מנת לענות על הצרכים הפוטנציאלים של מגוון רחב של דיירים.
החל מהאפשרות לפתוח או לסגור את כל התריסים יחדיו בלחיצת כפתור אחת בעת יציאה או כניסה לבית,
דרך עצירת המנוע בכל נקודה בה הוא נתקל בהתנגדות כלשהי ועד האפשרות לקבוע באופן אוטומטי באיזה שעה בכל יום יפתחו ויסגרו התריסים.