תקינה ובקרה

סדרות המנועים של Rollsun מיוצרות באיכות הגבוה ביותר והנן תוצר של כמה רמות של

תקינה ובקרה

1. למנועים תקן אירופאי ( CE)

2. למנועים תקן גרמני ( TUV)

3. המפעלים המייצרים את המנועים הנם בעלי תקן ISO

4. המנועים המיובאים לארץ עוברים בדיקות ואישורים של מכון התקנים הישראלי.

5. מאות אלפי מנועי RollSun הותקנו בארץ לשביעות רצונם המלאה של הלקוחות.

Download the PDF file .