תקינה ובקרה

סדרות המנועים של Rollsun מיוצרות באיכות הגבוה ביותר
והנן תוצר של כמה רמות של 
תקינה ובקרה:

1. למנועים תקן אירופאי ( CE)

2. למנועים תקן גרמני ( TUV)

3. המפעלים המייצרים את המנועים הנם בעלי תקן ISO

4. המנועים המיובאים לארץ עוברים בדיקות ואישורים של מכון התקנים הישראלי.

5. מאות אלפי מנועי RollSun הותקנו בארץ לשביעות רצונם המלאה של הלקוחות.

ISO9001

סרטוני הדרכה