All Products >> >>מנואלה לתריס חשמלי מנועי גיר המופעלים גם באמצעות מנואלה

Product Details

סדרות המנועים עם גיבוי ידני של Rollsun מסוג TMN45M ו- TM59M 
סדרות מנועי Rollsun מסוג TMN45M ו- TM59M הינן סדרות המופעלת
חשמלית באמצעות מתג אך לחילופין ניתן להוריד ולהעלות את התריס בהפעלה ידנית
באמצעות מנואלה.

מנואלה לתריס חשמלי

קוטר המנוע הוא 45 מ"מ. או 59 מ"מ והוא פונקציה של משקל ההרמה המיועד לו
רמת האמינות של הסדרות הללו הינה גבוה ביותר.
המנוע מופעל חשמלית באמצעות מתג.
המנוע מאפשר הפעלה ידנית למקרים של הפסקת חשמל או שמירת שבת.
סדרת ה- TM45M נותנת פתרון לתחום המשקלים שבין 20 ק"ג ל- 100 ק"ג.
הפתרונות למשקלים גבוהים יותר הם מנועים מסדרת TM59M.
סדרה זו נותנת פתרון לתחום המשקלים שבין 120 ק"ג ל-240 ק"ג.

לפרוט המנועים ומידע טכני לחץ כאן