All Products >> >>מנועים רגילים

Product Details

סדרת המנועים הרגילים של Rollsun מסוג TMN-45
סדרת המנועים הרגילים של Rollsun מיועדת לתת פתרון לדירות ולווילות אשר אין בהן דרישות מיוחדות.
הסדרה הזו היא הפופולרית ביותר והנמכרת ביותר מבין כל סדרות המנועים של .RollSun
קוטר המנוע הוא 45 מ"מ.
רמת האמינות גבוה ביותר.
הסדרה נותנת פתרון לתחום המשקלים שבין 20 ק"ג ל- 100 ק"ג.
לפרוט המנועים ומידע טכני לחץ כאן