All Products >> >>מנועי שלט

Product Details

סדרות המנועים המופעלים ע"י שלט רחוק של Rollsun מסוג TM-45R
ו-TM-59R

סדרות אלו הינן סדרות מתוחכמות של מנועים המופעלים באמצעות שלט רחוק.
קוטר המנועים הוא 45 מ"מ. או 59 מ"מ. והוא פונקציה של משקל ההרמה המיועד להם.
רמת האמינות של הסדרות הללו הינה גבוה ביותר.
המקלט הינו פנימי ונמצא בתוך גוף המנוע.
המנוע נשלט על ידי שלט חד ערוצי ( שלט רגיל)
אך ניתן לקבל שלט רב ערוצי היכול לשלוט על עד 15 קבוצות שונות של מנועים.
אין הגבלה למספר המנועים המאוגד בכל קבוצה.
הסדרות נותנות פתרון לתחום המשקלים שבין 20 ק"ג ל- 240 ק"ג.
קיימים פתרונות למשקלים כבדים יותר המסופקים על פי דרישה.

לפרוט המנועים ומידע טכני לחץ כאן